Husitska literatura

Spolecenske priciny krize

* Koncem 13. stoleti vyvrcholila moc cirkve. Rimsti papezove se pokladaji nejen za hlavu krestanstva, ale primo za vladce celeho sveta. Vnejsi lesk a nadheru papezskeho dvora a vysokych cirkevnich hodnostaru doprovazi vsak od konce 13. stoleti vnitrni upadek (dvojpapezstvi). Zacinaji se objevovat snahy po naprave. Lidovy proticirkevni proud se hlasi zejmena vznikem ruznych lidovych sekt, ktere pozaduji navrat k prvokrestanskym idealum, zejmena k pozadavku chudoby. Cirkevni moc tyto sekty pronasleduje a mnozi z jejich stoupencu konci na hranici jako kaciri.
* Snahy po naprave primo v cirkvi - FRANTISEK Z ASSISI (zalozeni frantiskanskeho radu a pozadavkem naproste chudoby a telesne prace). Jinou formu napravnych snah ztelesnovala ucena kritika cirkevnich zloradu, vychazejici z nekterych univerzit, zejmena parizske a oxfordske. Cesti studenti, kteri studovali na obou techto univerzitach, prinaseli do Cech pokrokove myslenky => sireni Wicliffovych nazoru.
JOHN WICLIFF (1324-1384)
* Anglicky profesor oxfordske univerzity, jeho nazory nalezly v Cechach priznivou odezvu. Wicliff dokazoval, ze se cirkev odchylila od uceni a praxe prvnich krestanu. Za jediny znak prislusnosti k cirkvi pokladal vzorny zivot. Hlavni pricinou upadku cirkve je podle neho hromadeni majetku. Zakladem krestanske nauky je pouze bible a co v ni neni obsazeno, je vymyslem knezi. Roku 1410 prazsky arcibiskup zkonfiskovat Wicliffovy knihy a spalit je jako kacirske.
* Take v Cechach byla cirkev hospodarsky nejsilnejsi feudalni moci. Zacatkem 15. stoleti vlastnila skoro polovinu pudy. Jeji bohatstvi vyvolavalo zavist jinych spolecenskych vrstev, vysokych feudalu a mestanstva i nenavist lidu, vykoristovaneho poplatky od cirkve, stejne jako povinnostmi k vrchnosti.
Mistr JAN HUS (1371-1415)
* Narodil se v Husinci u Prachatic, vystudoval artistickou fakultu, kde dosahl hodnost mistra svobodnych umeni, potom bohoslovi a stal se knezem. Pusobil jako univerzitni profesor a byl zvolen take rektorem univerzity. Ve sve ucitelske funkci psal hlavne latinsky. Vyznamne bylo jeho pusobeni v kapli Betlemske od r. 1402. V kazanich kritizoval bohate cirkevni hodnostare i rozmarilost zamozneho panstva. Jeho kazani strhovala lid, mestany i nizsi slechtu a pusobila radikalne na jejich nazory.
* Kdyz zacal Hus na kazanich vystupovat stale ostreji, zesilily proti nemu utoky cirkevni vrchnosti. Odpor vysoke hierarchie budil hlavne Husuv pozadavek cirkevni chudoby a jeho obhajoba Wicliffovych knih.
* Napeti mezi Husem a jeho odpurci vyvrcholilo r. 1412, kdy vystoupil proti kramareni s odpustky. Kdyz v Praze doslo k poulicnim bourim proti hlasatelum odpustku, uvalil papez na Husa klatbu, spojenou s interdiktem (zakaz konani cirkevnich obradu). Hus ale odmitl poslusnost papezi a odvolal se ke Kristovi => odvratil se od neho kral Vaclav IV., ktery mu az do te doby pral. Hus proto opustil Prahu a uchylil se na Kozi Hradek a Krkavec. Tam psal ceska dila a kazal venkovskemu lidu.
* Na jare r. 1414 vyzval cisar Zikmund Husa, aby se ospravedlnil pred cirkevnim koncilem, svolanym do jihonemecke Kostnice. Koncil jej narkl z kacirstvi a zastupci cirkve ho zadali, aby sve uceni odvolal. Byl obvinovan i z nazoru, ktere nikdy nehlasal. Protoze i pres dlouhe vezneni vytrval ve svem presvedceni, koncil odsoudil jeho spisy jako kacirske a Hus byl 6. cervence 1415 upalen na hranici.
* O rok pozdeji byl upalen i JERONYM PRAZSKY, Husuv verny pritel a stoupenec reformnich snah. O Husovych osudech v Kostnici zanechal podrobnou latinskou zpravu jeho zak PETR Z MLADONOVIC ve spisku ZPRAVA O MISTRU JANU HUSOVI V KOSTNICI, prelozenem zahy do cestiny.
* Jako univerzitni profesor psal Hus latinske traktaty, ktere se tykaly zejmena prava kritizovat zlorady u cirkevnich osob. O cirkvi (De ecclesia, 1413) - latinsky spis, opirajici se o Wicliffovo uceni, souhrn kritickych nazoru na poslani cirkve. Podle nej nejsou papez ani biskup, pokud neziji v souhlase se zasadami krestanstvi, cleny cirkve, a nedodrzuji-li Kristovo uceni, neni treba je poslouchat. Zasady tohoto dila se staly podkladem obzaloby kostnickeho koncilu.
* Uzky styk s posluchaci v kapli Betlemske a pozdeji prime spojeni s venkovskym lidem v dobe Husova vyhnanstvi primely Husa k psani ceskych spisu. VYKLAD VIERY, DESATERA A PATERE - tj. modliteb Verim v Boha, Desatera a Otcenas, vyklad tri hlavnich modliteb. KNIZKY O SVATOKUPECTVI (1413) - Husuv nejutocnejsi spis, kde odsuzuje obsazovani cirkevnich uradu za penize a brani poplatku za nabozenske ukony. Sleduje svatokupectvi od papeze pres biskupy, mnichy, farare az k lidem svetskym, takze kritizuje vlastne celou soudobou spolecnost. Husovy vyvody vyznivaji v zaver, ze uz neexistuje prava cirkev, nebot vladne Antikrist. POSTILA, TO JEST VYKLAD SVATYCH CTENI NEDELNICH (1413) - velky sbornik kazani, napsany pro knizni ucel potom, co bylo Husovi znemozneno kazat. Kazani nasledovalo po slovech evangelia jako jejich vyklad, dokladany priklady z denniho zivota. Proto maji postily i vyznam kulturne historicky, nebot podavaji obraz doby a zivota lidi.
* Hus take zasahl vyznamne do vyvoje spisovne cestiny priblizenim jazyka svych spisu hovorove reci.
* Zasadou, ze pan, ktery neni spravedlivy, nema vladnout svym poddanym, vyslovil Hus myslenku revolucni. I kdyz sam nepomyslel na boj proti feudalismu, podporil svymi nazory revolucni hnuti.

Husitska literatura

* Husova smrt sjednotila vetsinu naroda v odporu proti cirkvi a urychlila vreni mezi lidem v Praze i na venkove. Nejrevolucneji si pocinala mestska chudina v Praze, vedena kazatelem JANEM ZELIVSKYM. Agitace kazatelu se zamerila proti hrozicimu nebezpeci krizacke valky vyhlasene proti "kacirskym" Cechum.
* Husitskou literaturu vyznacuje zlidoveni a uzke sepeti se spolecenskym bojem. Z literarni tvorby mizi postava svetce i dobrodruzneho rytire a spolu s tim se ztraceji utvary, ktere neodpovidaji dobovym potrebam (legenda, rytirsky epos, drama). Rozviji se duchovni pisen, satira, historicky zpev, polemika, kronika, traktat a postila. Rozvoj lidoveho zpevu. Pisne - prostredek agitace, nabozensky obsah + politicky a socialni smysl.
* JISTEBNICKY KANCIONAL - zpevnik husitskych pisni, obsahuje napr. pisen Ktoz jsu bozi bojovnici, bojovy choral husitskych vojsk. Zpivala se pred bojem. ROUDNICKY KODEX - husitska pisnova tvorba. Tendencni husitska poezie. BUDYSINSKY RUKOPIS - sbornik skladeb: Zaloba koruny ceske, Prorok koruny ceske ku panom ceskym o korunovani krale uherskeho, Hadani Prahy s Kutnou Horou. Prvni dve se obraceji proti zradnemu cisari Zikmundovi a ceskym panum, kteri jej zvolili za krale bez souhlasu Prahy. Nejvyznamnejsi je treti skladba, vyuziva ve stredoveku oblibene formy sporu. Praha v postave krasne zeny symbolizuje pokrokove husitstvi, kdezto Kutna Hora v podobe nevzhledne zeny haji stanovisko cirkve a kostnickeho koncilu. Ukolem basne bylo presvedcit a ziskat kolisave vzdelance pro husitskou vec.
* K nemecke a mezinarodni verejnosti se husite obraceli ve spisech latinskych. BASEN VZNESENE KORUNY CESKE - latinska basen od VAVRINCE Z BREZOVE, oslava husitskeho vitezstvi u Domazlic (1431). Patri k vyznamnym dilum husitskeho pisemnictvi. Satiricky zobrazil zdeseny utek krizaku. HUSITSKA KRONIKA - autorem Vavrinec z Brezove, latinsky vypravuje o udalostech let 1414-1422.
* Z husitskeho obdobi se dochovalo nekolik uplnych prekladu bible (prvni cesky preklad pochazi z poc. 15.stoleti). Bible byla v husitske dobe nejctenejsi knihou. Husitstvi dosahlo toho, ze cestina jako rec verejnych listin, soudnich a snemovnich jednani, mestskych knih apod. vytlacila latinu. Tim vsak izolovalo na delsi cas nase zeme od ostatni Evropy.
* Obdobi 40.-60. let charakterizuje zmensena puvodni tvorivost v literarni tvorbe, vyznamne dilo tohoto obdobi je dilo PETRA CHELCICKEHO.

Petr Chelcicky a jednota bratrska

* Zatimco husitsti skladatele dali sve slovo do sluzeb revoluce, zeman Petr Chelcicky se s odporem odvratil od husitskych boju a odsoudil valku a celou soudobou spolecnost. Cetl prevazne ceske spisy nebo latinske traktaty v ceskych prekladech. O BOJI DUCHOVNIM (1421) - traktat, kde odmita i spravedlivou valku a pripousti pouze odpor proti dablu (boj duchovni). O TROJIEM LIDU REC (1425) - pojednani namirene proti stredovekemu rozdeleni spolecnosti (stav rytirsky, knezsky a robotny), ktere prijimaji i husite. Chelcicky odmita toto deleni poukazem na bibli a hlasa rovnost vsech lidi. Zakladni vyznam maji dve jeho dila: Postila a Siet viery prave. POSTILA (1435) - obsahuje uvahy psane formou kazani. Chelcicky vidi protiklady soudobe spolecnosti ostreji nez Hus, knezi se podle nej staraji jen o hromadeni majetku. SIET VIERY PRAVE (1440-1443) - nejrozsahlejsi jeho dilo. Siti se rozumi cirkev a prava krestanska vira, jiz se lide zachranuji z hrichu. Kaciri a hrisnici jsou ti, kdo svym spatnym zivotem sit trhaji. Hlavnimi niciteli jsou papez a panovnik. Prvni cast - zesvetsteni krestanstvi, svetska moc i cirkev v rozporu s krestanstvim. Druha cast - prestupovani zasad krestanstvi jednotlivymi spolecenskymi vrstvami. Chelcicky stoji na strane robotniku a drobnych remeslniku proti privilegovanym stavum. Kritizuje nejen vysoke feudaly, ale i mestany. Mesta jsou podle nej zdrojem zkazy, spravedlivou spolecnost tvori jen lide telesne pracujici. Stat je podle nej zrizenim pohanskym.
* Chelcicky je zasadovy kritik, nema dost pochopeni pro historicky vyvoj a pro realitu. Dospel k nespravnemu nazoru, ze je treba odmitat jakekoliv nasili, i obrannou valku. Jeho myslenka neodporovat zlu nasilim vedla k trpnemu prijimani bezpravi.
* Vznik puvodnich ceskych cestopisu souvisel s prolomeni izolace, ktera svirala Cechy od husitskych valek, a ktera teprve diplomatickou aktivitou JIRIHO Z PODEBRAD obnovila styky s ostatni Evropou. DENIK O JIZDE A PUTOVANI PANA LVA Z ROZMITALU A Z BLATNE Z CECH AZ NA KONEC SVETA - od panose VACLAVA SASKA Z BIRKOVA, ktery v kralovske diplomaticke druzine prosel zeme zapadni Evropy. Jeho latinsky prevod ze 16. stoleti se stal podkladem pro Jiraskovu knihu Z Cech az na konec sveta.
* Z nabozenskych hloubavcu, na nez pusobila cetba spisu Chelcickeho vznikla v polovine 15. stoleti nabozenska skupina, ktera chtela zit podle myslenek Chelcickeho. Vsichni tito vyznavaci noveho uceni telesne pracovali, nedbali o vyssi vzdelani, odmitali svetske zakony, vojenskou sluzbu, soudy i ucast ve verejnem zivote. Navzajem si rikali bratri a sestry a za jedine zavazne pravidlo zivota uznavali bibli. Pozdeji si zvolili kneze, a tim zalozili samostatnou cirkevni organizaci, jednotu bratrskou.
* Pronasledovani nezlomilo vyznavace jejiho uceni, naopak privadelo do jednoty nove stoupence. Brzy mezi bratrimi propukly spory, ma-li se bezvyhradne trvat na zasadach Chelcickeho (vzdalovat se ucasti ve verejnem zivote, odmitat vzdelani atd.). Vetsina prislusniku jednoty, mezi nez prichazelo stale vice mestanu, inteligence a slechty, pokusila se smirit radikalni nazory Chelcickeho s kladnejsim postojem ke vzdelani. Jednota zacala zakladat skoly a jeji clenove vyvijeli horlivou literarni cinnost, takze behem 16. stoleti se stali nejvyraznejsimi nositeli kulturnich a vzdelavacich snah.
(C) 1994, 1996 AHA