Evropska literatura - konec 19. stoleti

* Zrychlena dynamika spolecenskeho vyvoje zpusobuje prekotne stridani umeleckych smeru; temer ve stejne dobe se objevuji symbolismus, impresionismus a expresionismus soucasneho trvani naturalismu, ktery se ze sve strohe formy popisne pozorovaci pretvari v naladovy impresionismus.
* Spolecenska zavaznost umeni se koncem stoleti uvolnuje, umelec odmita roli sluzebnika spolecnosti, stoji proti ni, chce ji znepokojovat nebo provokovat. Heslo umeni pro umeni klade jednoznacny duraz na formu; vypjaty individualismus vede umelce k pocitu nadrazenosti, uzavrenosti nebo k vzniku umelecke bohemy, ktera chce i zpusobem zivota protestovat proti mestacke moralce. Siri se nalady unavy ze zivota "umdlele duse", pocity katastrofismu, oslava zla a satanismu.
* V osmdesatych letech se vyhradil zejmena ve Francii, odkud pronikl i do jinych literatur, umelecky smer symbolismus. Symbol jako prostredek umeleckeho dila se objevuje v literature ruznych epoch. Krestanske umeni operuje napr. casto symbolem. Kristus byva predstavovan symbolem beranka nebo ryby, dabel symbolem hada. Kriz jako znameni smrti ma rovnez povahu symbolu. Symbol tedy znamena predmet, postavu nebo scenu, ktere mimo svuj prvotni vyznam maji jeste vyznam preneseny.
* Symboliste prohlasovali, ze osobni prozitky neni mozne rozumove vyjadrit, lze je pouze vyvolat prostrednictvim symbolu. Umelecke dilo ma vyslovovat vecne a tajemne problemy vnitrniho zivota. Sve predchudce a vzory mel symbolismus v americkem basnikovi E. A. Poeovi a Francouzi Ch. Baudelaireovi.
* EDGAR ALLAN POE se stal zakladatelem americke novelisticke tvorby a predchudcem detektivni literatury.

Predstavitele symbolismu, impresionismu a expresionismu

* Moderni francouzskou poezii zahajuje CHARLES BAUDELAIRE. Jeho sbirka KVETY zla vzbudila velke poboureni. Prvni oddil obsahuje basne o poslani umeni, postaveni umelcem ale i verse inspirovane zenami, ktere basnik zboznuje i proklina, ktere jej pritahuji a soucasne i odpuzuji. Baudelaire chce objevit krasu v oblasti zla. Pokusil se najit krasu i v prostredi parizske velkomestske bidy, v desivych obrazech ubohych starcu, pod hadry zebraku. Vyznacnym rysem Baudelaireovy poezie je symbolicke vyjadrovani: basnicky obraz se stava hlavnim prostredkem umelecke pusobivosti. Jeji zvlastnosti je hudebnost verse. Baudelaireova poezie vzbuzovala podiv smelosti a objevovanim ponurych, casto az brutalnich stranek zivota a originalni basnickou obraznosti.
* Predni predstavitel francouzskeho symbolismu PAUL VARLAINE se pravem stal mistrem naladovosti. Na rozdil od Baudeliarea nepredstavoval typ basnika intelektualniho; je smyslovy, naladovy a bezprostredni. Ve vezeni do ktereho byl odsouzen kdyz postrelil Rimabauda vznikla castecne sbirka MOUDROST, kniha obratu k pokani a katolictvi. Svym basnickym zivotem mezi krcmou pripominal soucasnikum Villona.
* Jeste silnejsi umeleckou individualitou byl JEAN ARTHUR RIMBAUD. Cele sve basnicke dilo vytvoril mezi 16. a 20. rokem zivota, potom se basnicky odmlcel a vedl dobrodruzny zivot kolonialniho vojaka, tulaka a africkeho obchodnika se zbranemi. Neobycejna obraznost, smele metafory spojujici zvuky a barvy, oslnujici halucinace predstav, touha po rusnem zivote a po uteku z civilizace i presvedceni o chaotickem svete. Soubor jeho basni v proze i versich ILUMINACE vydal bez autorova vedomi Verlaine. Proslula je jeho basen OPILY KORAB, rozvijejici pasmo vidin, v nichz se slucuje fantasticky prizrak s halucinaci, ohnostroj barev a zvuku v jediny proud predstav vznicenych prudkou obrazotvornosti.
* V sedmdesatych letech se zrodil mezi francouzskymi maliri vytvarny smer zvany impresionismus (z franc. imprese = dojem). Jeho zakladem je presvedceni ze vse se odehrava a uskutecnuje v individualnim prozitku a neopakovatelnem okamziku. S malirskym impresionismem souvisi literarni impresionismus, nikoli jako samostatny smer, nybrz jako urcity pristup spisovatele k zobrazovane skutecnosti. Usiluje vyslovit pomijive, okamzite nalady a dojmy. Basnicky obraz ma zachytit prchave jevy. Take slovesny impresionismus pouziva rad barevnych a zvukovych asociaci. Impresionismus se projevil nejsilneji v lyrice.
* Z idealistickych a protiracionalnich tvrzeni Nietscheovych a Bergsonovych vysel i mladsi expresionismus. Chtel uvolnit umelce od materialni skutecnosti i jejiho realneho zobrazovani. Umelec mel vyjadrovat pouze stav sveho nitra, ktere je jedinou skutecnou realitou. Expresioniste vyznavali dualismus hmoty a ducha. Expresionismus je smer nazorove velmi komplikovany, obsahuje tendence metafyzicke, ale nekdy i revolucni. Nejsilneji se projevil v Nemecku v lyrice a dramatu. Nejpronikaveji pusobil ve letech tesne pred prvni svetovou valkou z kratce po ni.
* Prazsky rodak, basnik RAINER MARIA RILKE ovlivnil svou formalne dokonalou a filozoficky hlubokou lyrikou a prozaickou tvorbou nemeckou mezivalecnou literaturu. Rilke se stranil verejneho zivota a za sve zivotni poslani pokladal basnickou tvorbu. Jeho poezie se obracela k zakladnim metafyzickym problemum smyslu lidskeho zivota, lasky, utrpeni a smrti.
(C) 1994, 1996 AHA